Sportsponsoring & Vitaliteit

  • Share

EY is per 31 december 2016 gestopt met de sponsoring van NOC*NSF. EY begon deze sponsoring in 1999 en was sindsdien aan NOC*NSF verbonden als Partner in Sport.

De samenwerking gedurende de afgelopen achttien jaar had tot doel de sportparticipatie te verhogen en sport in Nederland naar een structureel hoger niveau te brengen. In dat kader zijn er talrijke mooie projecten voor zowel topsport als breedtesport uitgevoerd zoals het coaching programma.

Coen Boogaart, Country Managing Partner EY Nederland: "Wij kijken met trots terug op de langdurige en prettige samenwerking met NOC*NSF en de daarbij bereikte resultaten. Samen hebben wij een bijdrage weten te leveren aan de professionalisering van de sport en de maatschappelijke kracht van sport in Nederland.

Tegelijkertijd hebben wij te maken met sterke veranderingen binnen en buiten ons bedrijf waardoor wij scherpe keuzes moeten maken met als gevolg wijzigingen ten aanzien van onze marketing, sponsoring en relatiemanagement. Dit heeft ons doen besluiten het partnership met NOC*NSF niet te verlengen. Onze kennis en ervaring gaan we nog meer inzetten om, via onze kernactiviteiten (Assurance, Tax, Transaction Advisory Services & Advisory), bij te dragen aan onze purpose; ‘Building a better working world’."

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: "Wij bedanken EY voor de jarenlange intensieve samenwerking en specifieke aandacht die zij hebben gecreëerd voor de sportcoaches waarmee zij in 2008 de campagne zijn gestart 'De coach verdient ook een medaille.' Samen met EY hebben we coaching naar een hoger niveau kunnen brengen."


Vitaliteit heeft te maken met ons geloof in de kracht van gezonde, vitale mensen. Daarom ontwikkelde EY, samen met een aantal topsporters en topcoaches, een vitaliteitsprogramma voor EY-partners en topbestuurders uit andere bedrijven en de publieke sector.

Dit programma – Top Performer Program - helpt leiders om op een verantwoorde en duurzame manier beter te presteren. Uit dit Top Performer Program is Fit4theJob ontstaan, een vitaliteitsprogramma voor al onze medewerkers.

Hierin gaat het om energiemanagement door een beter eet- en leefpatroon en het doorbreken van ingesleten routines. De resultaten zijn bijzonder goed: de deelnemers hebben meer energie, een betere conditie en herstellen sneller van periodes met een hoge werkdruk.

Lees meer over onze vitaliteitsprogramma’s.