Onderzoek naar bevordering van het participatiemodel binnen ziekenhuizen

  • Share

EY/HVG Law heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de bevordering van het participatiemodel binnen ziekenhuizen.

Medisch specialisten en ziekenhuizen hebben zich in verband met de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 ge(her)structureerd. Hierbij diende een keuze gemaakt te worden tussen loondienst en vrije vestiging.

Voor vrije vestiging zijn het samenwerkingsmodel en het participatiemodel ontwikkeld. In het samenwerkingsmodel worden de vrijgevestigd medisch specialisten als zelfstandige partij gecontracteerd door het ziekenhuis. In het participatiemodel worden zij (mede-)eigenaar van het ziekenhuis. In de meeste gevallen is gekozen voor het samenwerkingsmodel en (vrijwel) niet voor het participatiemodel.

De minister van VWS heeft aanvullend onderzoek naar de bevordering van het participatiemodel aangekondigd. EY/HVG Law heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie.

Klik hier voor meer informatie en het rapport.