EY’s 2017 European attractiveness survey – Plan B for Brexit

Een onderzoek onder 254 internationale investeerders

  • Share

Investeerders noemen vier risico’s met betrekking tot de toekomstige investeringsplannen.

Internationale bedrijven zien de financiële markten (valuta, commodities en kapitaalmarkten) en de algemene economische en politieke instabiliteit in de Europese Unie als de twee grootste risico’s (respectievelijk 37% en 32%). De gevolgen van Brexit (28%) en de afname van de wereldhandel (27%) worden ook gezien als serieuze risico’s en volgen op de derde en vierde plaats.

Nederland scoort hoog als investeringslocatie

Een deel (14%) van de buitenlandse investeerders gevestigd in het Verenigd Koninkrijk is van plan om in de komende drie jaar een aantal of alle Europese activiteiten te verplaatsen wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese markt verlaat.

Voor een groot deel is verplaatsing niet aan de orde, bijvoorbeeld omdat de activiteit in het Verenigd Koninkrijk beperkt is tot de lokale markt. Vele anderen investeerders zijn nog afwachtend. Het is dus nog te vroeg om harde voorspellingen te doen.

De investeerders die hun investeringen uit het Verenigd Koninkrijk terugtrekken, noemen Duitsland als eerste alternatieve investeringslocatie (54%), gevolgd door Nederland (33%) en Frankrijk (8%). Dit is een opzienbarend hoge score voor Nederland (gezien de omvang van de Nederlandse economie) en biedt waarschijnlijk veel nieuwe kansen voor zowel ondernemers als werknemers.

Slechts 4% van de respondenten geeft aan goed voorbereid te zijn op de onzekerheid die voortvloeit uit de nieuwe risico's en veranderingen door Brexit. Dat percentage moet snel gaan stijgen als de regering van Theresa May eind maart Brexit in gang zet door het lidmaatschap van de Europese Unie op te zeggen.

Het is nu zaak voor ondernemers om de mogelijke impact in kaart te brengen, zoals de fiscale consequenties; gevolgen voor invoerrechten, BTW en bronbelastingen.