Het beste halen uit uw menselijk kapitaal

  • Share

De strijd om personeel stopt niet tijdens een recessie – de strijd wordt alleen maar heviger. Organisaties met een vooruitziende blik gaan op een vernieuwende manier met hun menselijk kapitaal om en verwerven daardoor een concurrentievoordeel. Zo kunnen ze de malaise overleven en een sterk fundament leggen voor herstel en groei.

U moet dus niet alleen uw personeelskosten reduceren maar ook proberen om uw topmedewerkers te behouden en verder te ontwikkelen. Onze experts in human capital begeleiden u daarbij.
Het wereldwijd mobiliteitsteam van EY adviseert tal van ’s werelds grootste internationale werkgevers wereldwijd – maar ook bedrijven die net aan hun eerste buitenlandse avontuur beginnen.
Onze experts op het gebied van prestatie en beloning helpen u om beloningsprogramma’s en aandelenbeloningsprogramma’s uit te werken die uw topmedewerkers echt motiveren. We helpen u om uw fiscale verplichtingen na te komen, wijzigingen in de regelgeving op de voet te volgen, uw wereldwijd personeel doeltreffend te beheren en uw menselijk kapitaal capital beter af te stemmen op de bedrijfsstrategie. U beschikt hiermee over de nodige ondersteuning om uw waardevolste middelen te beheren in moeilijke tijden.