Evenementen

 • Share

Uitgelicht 

 • EY Business Update

  30 november 2017

  Op 30 november aanstaande organiseert EY de twaalfde editie van de EY Business Update met als onderwerpen ‘Update ontwikkelingen naar aanleiding van Prinsjesdag’ en ‘Robotisering’.

November 2017

 • WKR & BUA Koffiesessie

  16 november 2017, Arnhem

  Het einde van het jaar nadert inmiddels al weer. Dat betekent dat u in januari 2018 berekeningen moet opstellen voor de WKR en de BUA. Wij stellen u in de gelegenheid al uw vragen rondom de WKR en de BUA aan onze specialisten te stellen en ervaringen hierover uit te wisselen met andere bedrijven.


 • CFO round table diner

  16 november 2017, Utrecht

  Wat betekent M&A voor de CFO in de huidige turbulente fusie- en overnamewereld die met name wordt gedreven door een sterke kapitaalmarkt.


 • Eye on Alternatives

  21 november 2017

  Het seminar is bestemd voor o.a CEO's, CIO's and CFO's van European entities verantwoordelijk voor Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Infrastructure Investments, Impact Investments, institutional investors, service providers en andere stakeholders.


 • Eye on Asset Management

  21 november 2017

  Dit seminar is bestemd voor directieleden, controllers en interne accountants van vermogensbeheerders, beleggingsinstellingen en institutionele investeerders evenals leden van de raden van commissarissen van deze instellingen en externe toezichthouders.


 • What’s Next - EY Executive Masterseries - Limburg

  22 november 2017

  Tijdens deze ontbijtsessie praten wij u uitvoerig bij over trends en ontwikkelingen die er daadwerkelijk toe doen.


 • Seminar Robotic Process Automation (RPA)

  23 november 2017, Kasteelhoeve De Grote Hegge

  Robotic Process Automation (RPA ofwel Robotics) is de technologie die de menselijke handelingen binnen de digitale systemen van uw onderneming kan simuleren.


 • EY IFRS update 2017

  24 november 2017, Nieuwegein

  In de IFRS update 2017 schenken we aandacht aan grote veranderingen met betrekking tot financiële verslaggeving die van toepassing zijn op het boekjaar 2017, alsmede de veranderingen die in de nabije toekomst van invloed zullen zijn.


 • Fiscaal actualiteitenseminar

  28 november 2017

  Tijdens dit seminar praten wij u bij over de belangrijkste belastingplannen van het nieuwe kabinet, zoals in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Daarnaast gaan wij in op de fiscale ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen. Hierbij valt te denken aan de Wet DBA, de werkkostenregeling en de Wet Tegemoetkoming Loondomein.


 • Eye on Banking

  29 november 2017

  Het thema van deze editie is “Sustainable banking”. Wat is de toekomstige rol van banken en hoe ziet een sustainable business model voor een bank er eigenlijk uit? Evenals voorgaande jaren belichten verschillende in- en externe sprekers dit thema. Daarnaast vindt een paneldiscussie plaats over risicomangement.


 • EY Business Update

  30 november 2017

  Op 30 november aanstaande organiseert EY de twaalfde editie van de EY Business Update met als onderwerpen ‘Update ontwikkelingen naar aanleiding van Prinsjesdag’ en ‘Robotisering’.
   

December 2017

 • Leadership meetings commissarissen: Werkgeversrol en belonen

  6 december 2017

  Als werkgever heeft de raad van commissarissen veel verantwoordelijkheden. Wat verwachten governancecodes van u? Hoe kunt u deze processen vormgeven? Hoe kunt u invulling geven aan de selectie- en remuneratiecommissie? Dit zijn vragen die tijdens deze sessie onder meer aan de orde komen.


 • Training aangifte vennootschapsbelasting

  7 december 2017, Den Haag

  Tijdens deze training geven onze aangifte-experts u praktische informatie en tips om deze jaarlijks terugkerende verplichting effectief en efficiënt af te wikkelen. Er is uiteraard voldoende ruimte om vragen te stellen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.


 • Training Beleggingsperformance

  14 december 2017

  Wanneer is een rendement goed te noemen? Hoe komt een goede benchmark tot stand die als referentiepunt kan dienen voor uw eigen portefeuille? Hoe is uw performance te vergelijken met die van de ’peers’? Hoe wordt de performance berekend en gepresenteerd? Welke factoren zorgen voor de performance en welke risico’s worden daarbij gelopen? Op deze vragen biedt de training Beleggingsperformance u antwoorden. • Training aangifte vennootschapsbelasting

  19 december 2017, Eindhoven

  Tijdens deze training geven onze aangifte-experts u praktische informatie en tips om deze jaarlijks terugkerende verplichting effectief en efficiënt af te wikkelen. Er is uiteraard voldoende ruimte om vragen te stellen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

April 2018

 • Leadership meetings commissarissen: Board dynamics en social styles

  10 april 2018

  In deze module bespreken we de drijfveren van commissarissen en toezichthouders. Hoe bespreek je als commissaris lastige onderwerpen met het management? Zijn we ons altijd bewust van de verschillende ‘social styles’ en hoe spelen die een rol bij het communiceren?
   

Mei 2018

 • Momenteel geen evenementen ingepland
   

Juni 2018

 • Momenteel geen evenementen ingepland
   

Juli 2018

 • Momenteel geen evenementen ingepland

   

Augustus 2018

 • Momenteel geen evenementen ingepland

   

September 2018

 • Momenteel geen evenementen ingepland

   

Oktober 2018

 • Momenteel geen evenementen ingepland