• Vertrouwt u mensen of machines om fraude te bestrijden?

  Onze nieuwste EMEIA Fraud Survey onderzoekt de impact van geo­politiek en economie op zakelijk handelen, en de rol van technologie bij het opsporen van fraude en corruptie.

 • Internal Audit Analytics roundtables take-aways

  In 2016 EY organiseerde een reeks rondetafelgesprekken met belangrijke managers in Internal Audit (IA). We vatten de belangrijkste vragen, zorgen en successen samen.

 • EYe Opener maart 2017

  In deze EYe Opener leest u onder meer over de S&O-afdrachtvermindering, het gebruikelijk loon voor start-ups, het dga-pensioen en de vrijstelling schenken eigen woning.

 • Inform februari 2017

  Technologische innovaties staan op het punt het accountantsvak ingrijpend te transformeren. Lees in deze Inform meer over innovatie in de audit.

 • SBR verplicht bij deponeren jaarrekening

  Wij beschikken over geavanceerde tools, methodes en specialisten die u kunnen begeleiden bij de invoering van Standard Business Reporting in uw organisatie.

 • Zicht op Toezicht: Board Dynamics

  Board dynamics is een vaak gehoorde term, maar wat is het en wat kunnen interne toezichthouders ermee? Lees het in deze Zicht op Toezicht.

 • Global Fraud Survey 2016

  De 14e Global Fraud Survey onthult een overweldigende steun voor meer transparantie, nu toezichthouders samenwerken om de individuele bestuurders ter verantwoording te roepen.

 • Reporting: editie 11

  De rol van de CFO verandert, omdat deze steeds meer betrokken is bij de strategische groei van het bedrijf. Lees meer in de nieuwste Reporting.

 • Bent u voorbereid op de perfecte storm bij verslaggeving?

  Het is tijd om de verslaggevingsuitdagingen waarmee CFO's wereldwijd worden geconfronteerd, te begrijpen en aan te pakken. Lees hoe in het laatste FAAS rapport.

Assurance Services

Ga de actuele uitdagingen aan op het gebied van accountantscontrole, financiën en verslaggeving

Onder invloed van mondiale ontwikkelingen en gebeurtenissen is de wereld van het ondernemen allang niet meer dezelfde. Daarmee is ook de wereld van de financiën en de verslaggeving veranderd. En dat plaatst de directie, het management, audit committees en accountants voor flinke uitdagingen.

Wij kunnen u helpen om de voornaamste zaken rond financiën en verslaggeving te doorzien en aan te pakken.


 • Wijzigingen op accountancygebied

   Bent u  klaar voor de nieuwe ontwikkelingen op accountancygebied?

  Als organisatie heeft u te maken met steeds wisselende marktomstandigheden. Daarbovenop komt nog de ongekende hoeveelheid potentiële wijzigingen van accountantsstandaarden. Tegen deze achtergrond vragen het management en het audit committee zich terecht af hoe ze zich op dergelijke belangrijke ontwikkelingen kunnen voorbereiden.

  De IASB en de FASB hebben een aantal ambitieuze projecten voor accountantsstandaarden opgezet, waarmee zowel IFRS als US GAAP worden verbeterd en meer convergentie wordt nagestreefd. De verwachting is dat, zodra deze standaarden zijn uitgebracht, de administratieve verwerking van en toelichtingen op een aantal belangrijke gebieden ingrijpend gaan veranderen, zoals financiële instrumenten, leasing en opbrengstverantwoording. Er wordt een groot aantal standaarden herzien, maar belangrijker is de vraag in welke opzichten de verwerking van de meest gebruikelijke transacties daardoor gaat veranderen.

 • Corporate governance

  Meer transparantie, betere controle

  Hoewel de economie zich het afgelopen jaar over het algemeen herstelde, blijft er sprake van onzekerheid. Overal ter wereld wordt de roep om transparantie van het bedrijfsleven luider. Zo willen beleggers kunnen beschikken over nauwkeurigere en relevantere informatie over ondernemingen, transacties, markten en risico’s, terwijl toezichthouders hun controle in toenemende mate verscherpen.

  Er wordt veel gediscussieerd over de toekomst van corporate governance. Een discussie die plaatsvindt tegen de achtergrond van veranderende wet- en regelgeving, de invoering van International Financial Reporting Standards, en een publiek dat steeds kritischer wordt. Wereldwijde afstemming is naar onze mening dan ook geen luxe, maar noodzaak, gezien de verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid van de markten van vandaag de dag. Om tot meer uniformiteit wereldwijd te komen, dienen toezichthouders en regelgevers te blijven samenwerken.Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Stakeholderdialoog

EY-Stakeholderdialoog

Wij gaan in gesprek met onze stakeholders.

Wijzigingen Titel 9 Boek 2 BW

De appetite voor risk appetite

Lees de samenvatting van de eerste implementaties van de nieuwe risicoparagraaf in het bestuursverslag.

EY - US GAAP and IFRS convergence

IFRS implementatie zet wereldwijd door

Bezoek www.ey.nl/ifrs om bij te blijven over IFRS-ontwikkelingen.