Bianca van Tilburg

Director / Advocaat

Praktijkgebied

Bianca van Tilburg is werkzaam binnen de praktijkgroep Pensioen- en Financieel Recht en maakt onderdeel uit van FSO, de internationale financiële service line van EY die zich breed inzet ter ondersteuning van financiële instellingen, waaronder pensioenuitvoerders, banken en verzekeraars.

Expertisegebieden

Bianca heeft veel ervaring op de volgende terreinen:

 • Juridisch adviseur van diverse pensioenuitvoerders/uitvoeringsorganisaties, werkgevers, ondernemingsraden, belanghebbendenorganen
 • Opstellen en uitvoeren van compliance risicoanalyses, inclusief de implementatie van beheersmaatregelen, monitoring processen en de prioritering daarvan
 • Veranderingstrajecten voor pensioenregelingen of pensioenuitvoering inclusief projectmanagement
 • Compliance vraagstukken
 • Governance vraagstukken
 • Begeleiding financiële instellingen bij on-site onderzoeken toezichthouders
 • Voorbereiding (mede)beleidsbepalers financiële instellingen op geschiktheidstoets toezichthouder(s)
 • Due Dilligence op het gebied van pensioenrecht.
 • Voeren van juridische procedures (civiel- en bestuursrechtelijk) bij de rechter en in arbitrage
 • Vraagstukken verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen
 • Oprichting en opheffing van financiële instellingen
 • Trajecten vergunningaanvragen financiële instellingen
 • Toekomstbestendigheidsvraagstukken financiële instellingen, waaronder pensioenuitvoerders

Aanvullende informatie

Bianca is in 2008 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de Master Bedrijfsrecht. Zij is gedurende ruim 9 jaar werkzaam geweest voor Towers Perrin (thans Willis Towers Watson), als respectievelijk pensioen account coördinator en pensioen juridisch medewerker. Tijdens dit dienstverband heeft zij de benodigde pensioengerichte opleidingen gevolgd. In 2009 heeft Bianca de overstap naar de advocatuur gemaakt en is zij in dienst getreden bij HVG Law. Bianca is Certified Compliance Professional (CCP) sinds 2016.

Bianca is docent aan het Instituut voor Pensioeneducatie en is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht en van de Kring van Pensioenspecialisten. Daarnaast is zij lid van de vereniging Vrouwen in institutioneel pensioen (ViiP), waar zij coördinator is van één van de deelnetwerken. Bianca publiceert regelmatig artikelen op haar vakgebied en spreekt geregeld op zowel interne als externe seminars.