Camiel Hanegraaf

Advocaat

Praktijkgebied

Camiel Hanegraaf maakt deel uit van de Corporate/M&A-praktijk van HVG Law. Tot zijn aandachtsgebieden behoren: internationale en nationale fusies en overnames, herstructureringen, advisering over corporate governance, commerciële contracten, het vennootschapsrecht en het algemeen verbintenissenrecht.

Aanvullende informatie

Camiel Hanegraaf heeft na afronding van het gymnasium in 1996 de Masteropleiding Nederlands recht (richting privaatrecht, richting economisch publiek- en bedrijfsrecht en richting internationaal recht), de Masteropleiding Notarieel Recht, alsmede de Master Internationaal-Juridische Studierichting aan de Universiteit Utrecht afgerond. Naast zijn rechtenstudie volgde hij vioollessen en muziektheoretische vakken aan de conservatoria van Tilburg en Rotterdam. In 2000 heeft Camiel de Grotius Specialisatie-opleiding "Onroerend Goed" cum laude afgerond. In 2011 rondde Camiel de Masteropleiding Fiscaal Recht (richting Nederlands Belastingrecht en richting Internationaal & Europees Belastingrecht) aan de Universiteit van Amsterdam met succes af.

Met ingang van 1996 is Camiel als kandidaat-notaris en enkele jaren als (waarnemend) notaris werkzaam geweest bij enkele gerenommeerde grote en middelgrote (advocaten- en) notariskantoren. Begin 2012 heeft hij de overstap gemaakt naar de advocatuur. Camiel is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “Art. 2:11 BW, doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid”. Promotor was prof. mr. S.M. Bartman.