Carel Hilferink

Director / Advocaat

Praktijkgebied

Carel Hilferink is werkzaam in de internationale ondernemingsrechtelijke adviespraktijk. Carel is onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie en juridische begeleiding van Aziatische cliënten.

Expertisegebieden

Carel adviseert met name grote internationale ondernemingen en is betrokken geweest bij de volgende zaken:

  • Coördinatie en ondernemingsrechtelijke begeleiding van een groot aantal internationale ("tax driven") herstructureringen voor multinationale ondernemingen.
  • Ondernemingsrechtelijke begeleiding van vele fusies, splitsingen, activa/passiva transacties, aandelen transacties en liquidaties.
  • Diverse vennootschaps- en ondernemingsrechtelijke advisering en juridische strategiebepaling op bestuursniveau ten behoeve van nationale en internationale ondernemingen (o.a. inzake onderwerpen als bestuurdersaansprakelijkheid, jaarrekeningenrecht, certificering, inkoop aandelen, kapitaalbescherming, rechten van (minderheids) aandeelhouders, dividenduitkeringen, corporate structuur, gedwongen overname).
  • Coördinatie, opzetten en begeleiding van internationale financieringsstructuren; 
    begeleiding bij het opzetten van internationale samenwerkingsverbanden, overnames en strategische allianties (joint ventures).
  • Opstellen en beoordeling van diverse ondernemingsrechtelijke contracten; voeren van vele ondernemingsrechtelijke procedures.
 

Aanvullende informatie

Carel is in 1987 afgestudeerd aan de Hogere Economische School (Commerciële Economie - International Management) en na het vervullen van zijn militaire dienstplicht in 1992 aan de Vrije Universiteit (Nederlands recht). Behalve een groot aantal post academische cursussen (waaronder INSEAD, Singapore), heeft Carel in 2000 ook de opleiding 'Vennootschaps- en Ondernemingsrecht' aan de Grotius Academie voltooid.

Carel begon zijn loopbaan als advocaat in de internationale ondernemingsrechtelijke adviespraktijk bij Caron & Stevens / Baker & McKenzie Advocaten & Notarissen. Sinds 2001 is Carel werkzaam bij HVG Law.

Carel heeft diverse ondernemingsrechtelijke publicaties geschreven en heeft voorts (in binnen- en buitenland) als panellid/spreker deelgenomen aan diverse seminars en workshops en gastcolleges.