Jan-Pieter Vos

Advocaat

Praktijkgebied

Jan-Pieter Vos adviseert en procedeert op het gebied van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht.

Expertisegebieden

Jan-Pieter is gespecialiseerd in:

 • Individueel ontslagrecht
 • Arbeidsongeschiktheid en ziekte
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Uitzending en detachering

Aanvullende informatie

Jan-Pieter is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in 2011 in zowel Nederlands Recht (specialisatie Arbeidsrecht) als Economics & Business (specialisatie Financial Economics). Zijn afstudeerscriptie voor de studie Nederlands Recht werd bekroond met de Erasmus School of Law Scriptieprijs 2011 en werd als boek uitgebracht.

Sinds 2015 is hij werkzaam bij HVG Law. Daarvoor was hij als advocaat werkzaam op de sectie arbeidsrecht van BarentsKrans.

Jan-Pieter publiceert regelmatig in wetenschappelijke vaktijdschriften en is co-auteur van het handboek SDU Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Tevens is hij secretaris van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten.

Publicaties

 • Annotatie (samen met E.F.V. Boot) bij Hoge Raad 1 mei 2015, JIN 2015/98.
 • J.R. Vos en L.B. de Graaf, ‘Het belemmeringsbeding van art. 9a Waadi’, TAP 2015, nr. 4.
 • Co-auteur SDU Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs, afdeling ‘Vakantie en verlof’.
 • J.R. Vos en F.M. Dekker, ‘De Nederlandse en de Duitse oproepkracht vergeleken’, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2014, nr. 1, p. 51-75.
 • Annotatie bij Hof Den Haag 15 oktober 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3792, Jurisprudentie in Nederland 2014/2.
 • J.R. Vos en H.L.A. Ko, ‘De arbeidsrechtelijke positie van de docent en social media’, School en Wet 2013, nr. 3.
 • J.R. Vos, Cash of Costa: de aanpak van vakantiestuwmeren nader bezien, Den Haag, BJu 2012.
 • J.R. Vos, ‘Cash of costa: aanpak van vakantiestuwmeren’, Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk 2012, nr. 3.
 • Annotatie bij Hof Den Bosch 3 mei 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ4133, Jurisprudentie in Nederland 2011/483.