Maarten Vis Azn

Advocaat

Praktijkgebied

Maarten Vis Azn is werkzaam binnen de praktijkgroep Vastgoed en Overheid. Hij adviseert cliënten op het terrein van bouw en vastgoedrecht, waaronder de Rijksoverheid, vele andere overheden en gemeenten alsmede bedrijven. Zijn werkgebied omvat in het bijzonder Ruropees en nationaal aanbestedingsrecht en het contractenrecht in de bouw, met de nadruk op aansprakelijkheidskwesties. Ook heeft hij ruime ervaring op het gebied van (ongeoorloofde) staatssteun, de overheid als marktpartij, procesrecht, arbitrages, nationaal en internationaal contractenrecht.

Expertisegebieden

Maarten is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht op grond van Europese en nationale regelgeving, bouwrecht, in het bijzonder contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht, pps-projecten, projectontwikkeling, internationale contracten en due diligence bij bouw- en vastgoedondernemingen. Maarten's belangrijkste opdrachten omvatten onder andere:

  • Het adviseren en bijstaan van een Europese financiële instelling als hoofd- en coördinerend adviseur voor de aanbestedingsprocedure en sluiten van het contract met de aannemer voor een nieuw hoofdkwartier in Luxemburg.
  • Het adviseren van een groot aantal gemeenten in Nederland met betrekking tot juridische aspecten van uitgevoerde bouwprojecten, zowel op het gebied van de aanbesteding als in de contractuele fase.
  • Het opstellen van en het onderhandelen over contracten voor complexe projecten zoals concessies, PPS constructies, BOT contracten, turnkey projecten en andere geïntegreerde contractvormen zoals Design & Construct, DBFO en DBFM contracten.
  • Het adviseren en (zo nodig) voeren van procedures over aansprakelijkheid bij bouwprojecten en aanbestedingsprocedures.

Maarten maakt deel uit van de Public Sector en Real Estate Hospitality and Construction Sector binnen EY.

Aanvullende informatie

Maarten werkt sedert september 1995 bij HVG Law. Daarvoor was hij acht jaar advocaat in Rotterdam en Arnhem. Gedurende vijf jaar werkte hij als hoofd juridische zaken van een raadgevend ingenieursbureau.

Maarten is afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden en was tevens aan de Universiteit Utrecht verbonden als extern docent contractenrecht. Hij geeft regelmatig cursussen op het gebied van bouwrecht, aansprakelijkheid en aanbestedingen en verzorgt tevens in-house cursussen voor cliënten.

Sinds 1997 is hij arbiter bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Den Haag en sinds 1996 mediator waarvoor hij een opleiding volgde aan het Centre for Dispute Resolutions CEDR in Londen.

Maarten is daarnaast lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) en de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten (VBR-A).