Misha Lutje Beerenbroek

Director / Advocaat

Praktijkgebied

Misha Lutje Beerenbroek is gespecialiseerd in Europees recht en Mededingingsrecht in brede zin en is met name actief op de volgende gebieden:

  • Kartelonderzoeken
  • Fusiecontrole
  • Misbruik van machtspositie
  • Commerciële contracten
  • Compliance