Nathalie Aalbers

Kandidaat-notaris

Praktijkgebied

Nathalie Aalbers is als (senior) kandidaat-notaris actief in de (semi) publieke praktijk en richt zich voornamelijk op woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen.

Expertisegebieden

Nathalie houdt zich onder meer bezig met governance vraagstukken, het juridisch vormgeven van samenwerkingsverbanden; steeds met bijzondere aandacht voor de sectorspecifieke wet- en regelgeving.

Aanvullende informatie

Nathalie verzorgt trainingen voor commissarissen van woningcorporaties voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Per 1 januari 2011 is zij als ambtelijk secretaris verbonden aan de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken die individuele commissarissen ondersteunt wanneer zij een vermoeden van een misstand of een dispuut constateren.

Zij heeft ook diverse publicaties voor de VTW uitgegeven waaronder:

  • Aansprakelijkheidsrisico's voor commissarissen bij woningcorporaties
  • Toezicht op verbindingen
  • De werkgeversrol van de raad van commissarissen bij woningcorporaties