Renate Vink-Dijkstra

Advocaat

Praktijkgebied

Renate is gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht Zij is werkzaam binnen de landelijke praktijkgroep Arbeidsrecht vanuit Amsterdam.

Expertise/Credentials

Renate heeft specialistische kennis van het Arbeidsrecht. Binnen het arbeidsrecht heeft Renate zich gespecialiseerd in de medezeggenschap. Dagelijks houdt zij zich bezig met het adviseren en begeleiden van ondernemers, bestuurders, HR-functionarissen en ondernemingsraden bij diverse vraagstukken die verband houden met Arbeidsrecht en Medezeggenschap.

Zo adviseert zij bijvoorbeeld bij de (her)inrichting van de medezeggenschap, advies- en instemmingstrajecten, reorganisaties, herstructureringen, overgang van onderneming, fusies en harmonisatietrajecten. Samen met haar cliënten probeert Renate steeds vanuit menselijk en praktisch oogpunt de beste oplossing te bereiken.

Aanvullende informatie

Renate is in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid met de minor bedrijfswetenschappen, waarna zij de master Civiel Recht heeft afgerond. Na haar afstuderen heeft Renate bijna 9 jaar bij De Clercq Advocaten te Leiden gewerkt, waar zij zich heeft gespecialiseerd in Arbeid en Medezeggenschap. In dat kader heeft Renate in 2015 met succes de specialisatieopleiding Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Renate is lid van de VAAN en geeft regelmatig cursussen, trainingen en seminars over actualiteiten op het gebied van Arbeid en Medezeggenschap. Recente publicatie van Renate:

  • Rechten van de OR, Medezeggenschapsstructuur, Performa Uitgeverij, juni 2017.
  • Rechten van de OR, Overleg Initiatief- en Informatierecht, Performa uitgeverij, december 2016
  • Rechten van de OR, Instemmingsrecht, Performa Uitgeverij, mei 2016
  • Rechten van de OR, Adviesrecht, Performa Uitgeverij, oktober 2015
  • Medezeggenschap, een praktische handleidin, Boom juridische uitgevers, oktober 2014