Victor Kruit

Advocaat

Praktijkgebied

Victor Kruit is gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht, insolventierecht en procesrecht. Victor adviseert ondernemers onder meer op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, surseance van betalingen, liquidaties, zekerheden, sterfhuisconstructies, faillissementen en/of het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord. Daarnaast behandelt hij procesrechtelijke aangelegenheden zoals kort gedingen, bodemprocedures en het leggen van conservatoir beslag.

Aanvullende informatie

Victor is in 2006 afgestudeerd in het Nederlands recht in de richtingen privaatrecht en strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie is Victor in dienst getreden als bedrijfsjurist bij leasemaatschappij Terberg Leasing. In 2007 is Victor toegetreden tot de advocatuur en heeft hij bijna vier jaar gewerkt bij een middelgroot advocatenkantoor in Utrecht. Sinds 2011 is Victor werkzaam bij HVG Law.