Wouter Moll

Advocaat

Praktijkgebied

Wouter houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht, op zowel individueel als collectief gebied.

Aanvullende informatie

Wouter is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, en voltooide zowel de Master Notarieel recht (2013), als de Master Privaatrecht (2014). Tijdens zijn studententijd heeft hij diverse functies bekleed binnen zijn studentenvereniging, is hij enige tijd werkzaam geweest bij Rechtswinkel Houten en heeft hij stages gelopen op de sectie Arbeidsrecht bij enkele grote (internationale) advocatenkantoren. Vanaf 1 oktober 2014 is Wouter in dienst getreden bij HVG Law in Amsterdam.

Hij schreef zijn afstudeerscriptie voor Notarieel recht over het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Voor zijn afstudeerscriptie Privaatrecht legde hij zich toe op de (on)wenselijkheid van aanpassings-en terugvorderingsbevoegheid van bonussen in arbeidsrechtelijk perspectief.