• Share

Vraagstukken waar de boardroom wakker van kan liggen...

Is ons bedrijf over vijf jaar nog net zo gezond als nu? Hoe houden we overzicht in een alsmaar complexer wordende wereld? Kunnen we vertrouwen op afspraken met onze handelspartners? Maken we wel de juiste keuzes?

Het zijn voorbeelden van vraagstukken die bestuurders en general counsels wakker kunnen houden.

Op www.hvglawblogs.nl behandelen we verschillende vraagstukken die bestuurders en general counsels wakker kunnen houden, benaderd vanuit een breder, juridisch perspectief.
In een serie beschouwingen vanuit verschillende expertises verkent HVG Law de volgende vier issues:

  • De continuïteit van de onderneming
  • De complexe samenleving
  • De kracht van vertrouwen
  • De wens om zekerheid

De kracht van vertrouwen

Vertrouwen vormt de manier waarop organisaties opereren. Hoe ze omgaan met klanten, medewerkers, leveranciers en partijen in transacties.

Van te veel vertrouwen kan misbruik worden gemaakt. Van te weinig vertrouwen kan een relatie schade oplopen. Welke weg je bewandelt, heeft te maken met persoonlijke stijl én met de manier waarop je zaken juridisch vastlegt.

Notaris Bart Terhorst stelt zich de vraag hoe we ‘vertrouwen’ leidend kunnen maken in samenwerkingen.

Bekijk hier de videobeschouwing van Bart Terhorst, en lees hoe Joost van Ladesteijn (arbeidsrecht) en Matthijs Driedonks (M&A) aankijken tegen het grotere plaatje van vertrouwen.