HVG Governance Zorgscan

  • Share

Alhoewel goed bestuur en toezicht zowel binnen als buiten zorgorganisaties al enige jaren in de belangstelling staat, stellen zowel het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als de zorgverzekeraars en zorgkantoren steeds strengere eisen aan de governance van zorginstellingen.

Het CIBG gaat zelfs zover dat de WTZi-toelating in gevaar kan komen voor instellingen die niet aan de in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), het Uitvoeringsbesluit WTZi, de Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Zorgbrede Governancecode gestelde (governance) eisen voldoen.  

Hiervoor heeft HVG de Governance Zorgscan ontwikkeld. De HVG Governance Zorgscan biedt zorgorganisaties de mogelijkheid om eenmalig kosteloos een globale indicatie te krijgen hoe het met de governance binnen de eigen zorgorganisatie is gesteld.

Ga naar http://hvggovernance-zorgscan.zoombim.nl/ om de Governance Zorgscan in te vullen.

Na het invullen van de Governance Zorgscan zal een rapport worden toegestuurd over de naleving van de Zorgbrede Governancecode, WTZi, Uitvoeringsbesluit WTZi en WMCZ binnen de zorgorganisatie.