EY/HVG Governance Zorgscan

  • Share

Met de introductie van de Governancecode Zorg 2017 hebben bestuurders van zorginstellingen er een forse uitdaging bij gekregen. Niet alleen legt de code veel meer dan voorheen nadruk op gedrag en cultuur in zorgorganisaties, ook het beginsel ‘pas toe of leg uit’ is vervangen door het principe ‘pas toe’.

“Als je die twee veranderingen bij elkaar optelt, valt er heel veel voor te zeggen om als zorginstelling het principe ‘pas toe én leg uit’ te hanteren”, zegt partner Bert Hilverda van EY. Als sectorvoorzitter Health Care ziet hij dat veel zorgaanbieders worstelen met de inrichting van een goede governancestructuur.

“Bestuurders en toezichthouders snappen heel goed dat naleving van de code meer van hen vraagt dan het zetten van vinkjes die de aanwezigheid van bijvoorbeeld een cliëntenraad of klokkenluidersregeling bevestigen. Want waar het uiteindelijk op neerkomt is een organisatorische verankering in cultuur en gedrag. Sturen op dergelijke soft controls is echter geen sinecure; veel bestuurders zullen zich afvragen: waar moet ik beginnen?”

Op die laatste vraag is de nieuw ontwikkelde EY/HVG Governance Zorgscan een doeltreffend antwoord. Dit instrument ondersteunt zorgaanbieders met name op het gebied van gedrag en cultuur.

Voor meer informatie: http://hvggovernance-zorgscan.zoombim.nl/.

.