Krijgt factoring in de zorg momentum dankzij de Hoge Raad?

  • Share

In de Nederlandse zorgsector is het bij tandartspraktijken en fysiotherapeuten reeds gebruikelijk om facturen (vorderingen) op klanten te verkopen en de facturatie hiervan te laten afhandelen door in zorg gespecialiseerde factoringmaatschappijen. In de ziekenhuissector en de GGZ staan er vaak enorme vorderingen op de balans die niet worden bevoorschot (zoals: Onderhandenwerk, Nog te factureren en Debiteuren), maar komt factoring nog weinig voor.

Deze vorderingen op verzekeraars worden gefinancierd met schaars eigen vermogen, duur vreemd vermogen of een werkkapitaalfaciliteit bij de bank. Dit is een suboptimale situatie, waar verandering in kan komen door een uitspraak van de Hoge Raad. Hoe zit dat?

Uitspraak van de Hoge Raad

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een vordering tot vergoeding van verleende zorg van een zorgaanbieder op een zorgverzekeraar kan ontstaan, nog voordat een volledige Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is afgerond. De DBC-systematiek heeft volgens de Hoge Raad geen invloed op dit moment van ontstaan van de vordering, maar bepaalt enkel de hoogte en declaratiewijze van het daarvoor geldende tarief. Voor de zorgaanbieder ontstaan namelijk al een vordering op de zorgverzekeraar op het moment dat een deelprestatie is geleverd. Bij langdurige behandelingen kunnen zorgverzekeraars dus tijdens de behandeling meermalen een vergoeding verschuldigd zijn.

Factoring

Bij factoring worden vorderingen ingeruild bij de factoringmaatschappij tegen cash op de balans, waardoor er minder financiering nodig is en de balans korter wordt, kortom: de solvabiliteit verbetert. Ook kan het uitbesteden van het debiteurenbeheer de kosten verlagen, zeker als er nog veel administratieve inefficiency in de organisatie zit. Bovendien wordt het risico op oninbaarheid overgedragen aan de factoringmaatschappij.

Mogelijke gevolgen uitspraak

Het moment van ontstaan van een vordering is relevant voor het moment waarop een pandrecht op die vordering kan worden gevestigd. Op basis van deze uitspraak kan een zorgaanbieder dan ook eerder een pandrecht laten vestigen dan voorheen werd aangenomen. Daarmee wordt de omvang van de zekerhedenpool voor eventuele financiers van het werkkapitaal groter. Het is voor factoringmaatschappijen dan ook niet meer nodig te wachten op voltooiing van de volledige DBC voordat een zekerheidsrecht kan worden verkregen. Doordat er eerder een zekerheidsrecht kan worden gevestigd kan ook eerder tot voorfinanciering worden overgegaan. Een belangrijke horde is hiermee genomen op weg naar meer mogelijkheden om de financieringsstructuur te optimaliseren.

Kanttekeningen

De omvang en de betwistbaarheid van een vordering is echter niet het enige dat telt. Zo zijn er nog drie redenen die factoringmaatschappijen noemen, waardoor zij nog terughoudend zijn om factoring aan te bieden bij ziekenhuizen en GGZ-instellingen:

  • door slechte en onduidelijke declaratieregels zijn de afwijzingspercentages van betalingsverzoeken veel hoger dan gebruikelijk in andere sectoren, dit zorgt voor veel hogere behandelingskosten waardoor factoring te duur kan worden;
  • door formele, materiële en detail controles, kunnen facturen jaren na dato nog betwist worden en teruggevorderd worden door zorgverzekeraars. Dit zorgt voor grote onzekerheid voor de partij die de vorderingen heeft overgenomen, namelijk de factoringmaatschappij;
  • de looptijden van contracten met zorgverzekeraars zijn vaak slechts 1 jaar, met een budgetplafond, waardoor onduidelijk is welk gedeelte van de eventuele overproductie nog vergoed gaat worden.

Indien een zorgaanbieder goede afspraken heeft met zorgverzekeraars – zoals bijvoorbeeld via horizontaal toezicht – kunnen een aantal van de kanttekeningen weggenomen worden. Kanttekening drie kan met een bovengrens aan de bevoorschotting ten opzichte van het budgetplafond ook prima worden opgelost.

De trend richting samenwerking op basis van vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars heeft zoveel momentum dat wij verwachten dat dit in samenwerking met de ontwikkeling bij de Hoge Raad een keerpunt gaat zijn richting meer factoring in de zorg.

Tot slot

Bent u een zorgaanbieder en wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw werkkapitaal en financiering te optimaliseren? Neem dan contact op met Sjors Linssen (Manager Debt Advisory, EY Montesquieu) of Ietje Kok (Advocaat, HVG Law).