Verkiezingsblog

Bankieren voor de toekomst: wilt u meer of minder financiële innovatie?

  • Share

Het zoeken op “bank” in de (concept)verkiezingsprogramma’s van de grotere politieke partijen leidt tot hits variërend van voedselbanken en databanken tot zelfs “bankjes in de publieke ruimte” (50+).

Maar ook banken in de financiële sector staan in de schijnwerpers. Zij krijgen wederom veel kritiek. Kort samengevat:

De risico’s in de financiële sector zijn te groot en daardoor bestaat de kans dat burgers hun spaargeld kwijtraken;

Bankiers nemen hoge risico’s om dito beloningen op te strijken en dat is schadelijk voor het maatschappelijk vertrouwen; en

De banken verstrekken onvoldoende financiering aan het MKB en daardoor schaden zij de economie.

De gedachten van de partijen over passende (re)acties lopen wel sterk uiteen. Opvallend is dat de meeste partijen de nadruk leggen op ofwel veiligheid/beperking van risico’s dan wel op het stimuleren van financieringsactiviteiten.

Zo bepleiten partijen in het kader van de risico’s zaken als scheiding van zakenbankactiviteiten en nutsactiviteiten (SP, CDA, Christenunie, Groen Links, PvdD en PvdA), verhoging van kapitaalbuffers (D66, Christenunie, PvdD, PvdA) en versimpeling van financiële producten (CDA).

De VVD daarentegen bepleit vooral innovatie en toetreding van nieuwe innovatieve spelers. Dit leidt ertoe dat bankieren goedkoper wordt en het MKB sneller krediet kan krijgen.

Om dit te stimuleren moeten financiële start-ups een “light” bankvergunning kunnen krijgen, moet de bancaire garantieregeling ook voor alternatieve financieringsvormen (zoals crowdfunding) beschikbaar komen en moet de Wet op het financieel toezicht worden aangepast. Aldus de VVD.

Ook D66 en PvdA gaan in op het belang van alternatieve financieringsvormen. D66 wijst daarnaast op de noodzaak van vergroting van de concurrentie ten behoeve van lagere leenrentes en hogere spaarrentes.

Niet direct gerelateerd aan innovatie of veiligheid lijkt de wens van PvdA en SP om de bankenbelasting verder te verhogen. Gedachte hierbij is dat banken te weinig zouden bijdragen aan de overheidsfinanciën en ook al geen BTW betalen (PvdA).

Over één item zijn bijna alle partijen het expliciet eens. Zij willen een aparte overheidsbank voor het stimuleren van investeringen door het MKB, publieke investeringen (zoals in ICT, woningbouw en energietransitie) en innovatie.

In een dergelijke nationale investeringsbank lijken gedachten over stimuleren enerzijds en beperken van risico’s anderzijds samen te komen gericht op het veilig stellen van de toekomst van Nederland en de daarvoor benodigde maatschappelijke doorbraken (D66), onder meer op het gebied van kennis, duurzaamheid, en digitalisering.

Als enige grote partij deelt de PVV geen gedachten over banken, behalve dan dat er in elk geval geen geld meer naar innovatie mag. Onzeker is of dit volgens de PVV moet betekenen dat ook de financiële sector blijft zoals deze is.

Alleen al door de stimulerende plannen van de andere partijen ligt een dergelijke uitkomst sowieso weinig voor de hand. In elk geval kunt u dat wel veilig stellen.


HVG - Michiel van Eersel

Michiel van Eersel is advocaat pensioenrecht en financieel recht bij HVG Law in Amsterdam.

+31 88 407 14 60