Verkiezingsblog

Flexibilisering zet de werknemer aan om iets te doen met zijn pensioen!

  • Share

Pensioen is een onderwerp dat niet meer weg te denken is uit de campagne van de politieke partijen.

Niet zo gek natuurlijk als mensen een belangrijk deel van hun leven werken en dan geld sparen om na pensioneren een plezierig leven te hebben. Waar gaat het nu over bij deze verkiezingen. Simpel gezegd komt het neer op het woord: Flexibel.

AOW datum naar keuze?

Er wordt gesproken over de datum dat de AOW in moet gaan. In 2012 is besloten deze omhoog te brengen omdat mensen langer leven. De AOW-leeftijd groeit inmiddels toe naar 67 jaar en 3 maanden en wordt zelfs hoger als blijkt dat we allemaal nog langer leven.

Nu wordt er door sommige partijen ingezet op het terugbrengen van de AOW leeftijd naar 65 jaar. Al met al een financiële discussie. Eerder met pensioen gaan kost geld en later met pensioen gaan ‘levert’ je geld op.

Een flexibele AOW pensioendatum is dus nog steeds onderdeel van het debat. Voor werkgevers wel een punt van aandacht want de vertrekdatum per werknemer kan dus verschillen. Flexibilisering vraagt daarmee om flexibiliteit van meerdere betrokkenen, de wetgever, werknemer maar ook werkgever.

Flexibilisering binnen de pensioenregeling = individualisering

Datzelfde geldt voor de discussie over de inhoud van de pensioenregeling die tussen werkgever en werknemer van toepassing is. De roep om meer flexibilisering, in dit geval individualisering genoemd, komt bij veel partijen sterk naar voren.

Er wordt gesproken over individualisering door het creëren van persoonlijke (pensioen)vermogens, de keuze voor een pensioenuitvoerder en de aanwending van het vermogen. Individualisering blijkt ook uit de afschaffing van de doorsneepremie (gedeelde premie voor iedereen) en het invoeren van een persoonlijke leeftijdsafhankelijke premie (premie afhankelijk van leeftijd).

Ook deze voorstellen vragen om flexibiliteit van de betrokkenen bij de pensioenregeling. De pensioenuitvoerder moet zorgen voor goede communicatie en begeleiding in het maken van keuzes en moet bovendien een flexibel administratiesysteem hebben, de werkgever moet ook zorgen voor goede communicatie, maar ook de werknemers zelf zijn aan zet, want die moeten de keuzes maken. Pensioen blijft dus in alle gevallen iets van ons allemaal.

Keuzevrijheid vraagt om goede voorlichting

De laatste jaren heeft het pensioenstelsel aan vertrouwen ingeboet. Veel van de eerder ingevoerde en voorgestelde maatregelen hebben dan ook als achtergrond om het vertrouwen te herstellen.

Of het bieden van meer keuzes en dus meer flexibiliteit daar aan zal bijdragen is een grote vraag. Door het geven van keuzes alleen ontstaat niet vanzelf een beter of zekerder pensioen.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het maken van keuzes moeilijker is naarmate de keuze complexer is. Een gedegen begeleiding bij het maken van keuzes is erg belangrijk.

En als er daadwerkelijk individualisering wordt beoogd, dan moet wellicht zelfs worden gedacht aan het aanwenden van pensioenvermogen voor andere doelen dan pensioen. In dat geval wordt financiële planning een must. Wellicht goed om daar op de basisscholen al mee te beginnen?

Eindconclusie

Een conclusie kunnen we in ieder geval trekken. Flexibilisering zet de werknemer aan om iets te doen met zijn pensioen!


HVG - Nicolette Opdam

Nicolette Opdam, is partner Pensioenrecht & Financieel recht bij HVG Law in Amsterdam en Sectorleider Pensioenen voor EY.

Tel: 088-407 04 28