AFM publiceert Agenda en Activiteitenkalender voor 2017

  • Share

Recent heeft de AFM haar jaarlijkse agenda gepubliceerd waarin zij laat zien welke toezichtactiviteiten de AFM onderneemt en hoe de toezichtcapaciteit in 2017 wordt ingezet. De AFM beoogt met haar agenda vooruit te blikken op nieuwe risico’s, en middels haar toezichtactiviteiten problemen te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken.

In de Agenda 2017 identificeert de AFM een aantal ‘toprisico’s’ en maakt zij zichtbaar wat de aanpak is om die risico’s te verkleinen en problemen te voorkomen. Daarbij richt de AFM zich op een drietal prioriteiten, waaronder het verkleinen van ongewenste risico’s in de financiële markten door regulier en thematisch toezicht.

Gecombineerde toezichtthema’s DNB/AFM

Wij hebben voor u samengevat welke risico’s de AFM in de financiële markten heeft geïdentificeerd en welke toezichtaanpak de AFM in 2017 hanteert om die risico’s te mitigeren. Deze risico’s en de acties die de AFM daarop onderneemt zijn toegevoegd aan de reeds eerder door ons gepubliceerde Toezichtthema’s van DNB in 2017 ten aanzien van banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen.

Wij kunnen marktpartijen helpen om aan de verwachtingen van de toezichthouders te voldoen en (juridische) ondersteuning bieden in het opzetten of aanpassen van de processen die daarvoor benodigd zijn.

Zie voor een gecombineerd overzicht van de Toezichtthema’s van DNB en de AFM voor 2017: