DNB Onderzoekt visie & strategie en toekomstbestendigheid

  • Share

DNB voert in 2017 bij middelgrote pensioenfondsen onderzoeken uit naar de visie en strategie en naar de houdbaarheid van het bedrijfsmodel. Het doel is dat pensioenfondsen weloverwogen nadenken over risico’s en over kansen zodat ze goed zijn voorbereid op de toekomst.

Pensioenfondsbestuurders behartigen de belangen van veel interne en externe stakeholders hiervoor is een goede strategie nodig. Je kunt de pensioenfondsbestuurder en zijn toenemende eisen vergelijken met een tennisser en een tennisbal die snel op hem afkomt. Zonder plan kan hij niks meer doen, behalve de bal ontwijken of incasseren. Maar het was beter geweest als hij zich had voorbereid om terug te slaan.

Lees hier ons artikel betreffende compliance en integriteit bij pensioenfondsen hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Ook kunnen wij u helpen bij de voorbereiding van on-site onderzoeken en het pensioenfonds bij deze onderzoeken begeleiden door als procesbegeleider te fungeren. Hiermee kunnen wij het pensioenfonds helpen in het goed en professioneel aanpakken van een dergelijk onderzoek waarmee de positie van het pensioenfonds wordt verstevigd.

In onze folder leest u hoe wij u kunnen helpen: “Welke relatie onderhoud u met uw toezichthouder”.