DNB publiceert handreiking Sanctiewet voor Pensioenfondsen

  • Share

Onlangs heeft DNB de handreiking Sanctiewet voor Pensioenfondsen gepubliceerd: http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-235742.pdf. Hierin formuleert DNB ‘good practices’, aandachtspunten en praktische tips.

Meer in het bijzonder gaat het hierbij om de verplichtingen die pensioenfondsen hebben ten aanzien van screening van deelnemers en de te nemen maatregelen als een deelnemer op een sanctielijst blijkt voor te komen, respectievelijk de screening van de beleggingen van het pensioenfonds en de voorwaarden voor uitbesteding van screening. Daarnaast beantwoordt DNB in de handreiking vragen over waardeoverdracht, afkoop en de behandeling van nabestaanden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In samenwerking met de collega’s van EY (Fraud Investigation & Dispute Services) bespreken wij graag met u in hoeverre de interpretaties van DNB aanleiding geven tot aanpassing van beheersingsmaatregelen ten aanzien van zowel pensioenbeheer als vermogensbeheer alsmede van overeenkomsten tussen pensioenfondsen en deelnemers, uitvoeringsorganisaties, vermogensbeheerders en andere opdrachtnemers.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Michelle Fisser en Margreet Wenting (EY FIDS) alsook met Bianca van Tilburg en Michiel van Eersel (HVG Law).