DNB: ‘Uitstel Brexit betekent geen afstel’

  • Share

In de DNB Banken-nieuwsbrief van 26 oktober jl. waarschuwt de DNB dat, ongeacht of de Brexit gepaard zal gaan met een transitieperiode, Europese banken hoogstwaarschijnlijk op een meer beperkte toegang tot de Britse markt moeten rekenen. Hetzelfde zal waarschijnlijk gelden voor de toegang tot de Europese interne markt door Britse banken en andere Britse financiële instellingen.

Marktpartijen doen er aldus verstandig aan om na te gaan welke impact de Brexit op hen zal hebben. ESMA heeft eerder te kennen gegeven dat Britse marktpartijen niet dienen te verwachten dat zij toegang tot de Europese interne markt kunnen verkrijgen door een vergunningshoudende entiteit in een lidstaat te plaatsen, terwijl kritieke functies vanuit het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd blijven worden. Kritieke functies zoals management, compliance en verantwoordelijkheid voor de IT-omgeving zullen naar verwachting in een lidstaat geplaatst moeten worden.

HVG Law adviseert (buitenlandse) partijen over het pro-actief voorbereiden op de Brexit. Hierbij valt te denken aan advies over de mogelijkheid tot uitbesteding van niet-kritieke functies en het aanvragen van vergunningen bij AFM en/of DNB.

Het volledige artikel uit de DNB Banken-nieuwsbrief vindt u hier.