Integrale kosten bij gemeentelijk parkeren - Wet Markt & Overheid

  • Share

Onlangs heeft de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”), na ontvangst van een handhavingsverzoek van Q-Park, geconstateerd dat de gemeente Veenendaal met de tariefstelling van de gemeentelijke parkeergarages en parkeerterreinen de Wet Markt en Overheid (“Wet M&O”) heeft overtreden.

Economische activiteit

De ACM maakt in het besluit nogmaals duidelijk dat onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds het aanbieden van parkeerplaatsen in parkeergarages en op parkeerterreinen en anderzijds straat parkeren en vergunning parkeren. 

Bij straat parkeren en vergunning parkeren handelt de gemeente in het kader van haar publieke taak. Van een economische activiteit is dan ook geen sprake. Het aanbieden van parkeerplaatsen in parkeergarages en op parkeerterreinen is daarentegen wel degelijk een economische activiteit. De gemeente is dan ook verplicht tot doorberekening van de integrale kosten bij de exploitatie van parkeergarages en parkeerterreinen. 

Berekening integrale kosten parkeren

In het licht van artikel 4 van het Besluit Wet M&O, waarbij is bepaald dat de integrale kosten van verschillende goederen of diensten binnen een economische activiteit gezamenlijk kunnen worden doorberekend voor zover sprake is van dezelfde markt, heeft de gemeente Veenendaal bij het berekenen van de integrale kosten alle parkeeractiviteiten meegenomen.  

De ACM heeft echter geoordeeld dat de parkeeractiviteiten niet op één hoop geveegd mogen worden. Gelet op het feit dat straat parkeren en vergunning parkeren géén economische activiteit zijn, mogen deze activiteiten ook niet worden meegenomen bij de berekening van de integrale kosten van het aanbieden van parkeerplaatsen in parkeergarages en op parkeerterreinen. 

Conclusie

Straat parkeren en vergunning parkeren behoren niet tot dezelfde markt als het aanbieden van parkeerplaatsen in parkeergarages en op parkeerterreinen. Bij de vaststelling van de integrale kosten van de economische activiteit parkeren kan een gemeente dan ook slechts rekening houden met parkeren in parkeergarages en op parkeerterreinen. Ingeval van een handhavingsverzoek zal de ACM grondig onderzoek uitvoeren en waar nodig de berekening van de integrale kosten aanpassen.

Bent u bezig met het vaststellen van de integrale kosten van de economische activiteit parkeren of heeft u vragen over de vaststelling van integrale kosten of de Wet Markt en Overheid in het algemeen? Neem dan contact met mij op.