Met stip(p) het nieuws van de dag

Snel een uitzendovereenkomst en dus een uitzendonderneming

  • Share

Payroll-ondernemingen kunnen onder de ABU-cao en het StiPP vallen. Dat payroll-ondernemingen geen “vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeid bij elkaar brengen”, maakt daarbij niet uit. Ook dan kan sprake zijn van een uitzendovereenkomst. Dit oordeelde de Hoge Raad vandaag.

Het gaat er om dat (i) de werkgever (ii) werknemers (iii) professioneel (iv) ter beschikking stelt aan een derde (v) op basis van een opdracht, (vi) waarbij de gezagsverhouding van de werkgever naar de derde verschuift.

Deze werkgever is “de werkgever” in de definitie van uitzendonderneming in de ABU-cao en het verplichtstellingsbesluit van StiPP.

Dit betekent dat snel sprake is van een uitzendovereenkomst en dus een uitzendonderneming. De werkgever dient dan alle bijbehorende verplichtingen na te komen ten opzichte van werknemers, fondsen en andere partijen, waaronder het betalen van de inlenersbeloning en fondsafdrachten.

Daar staat de eerste 26 weken van de terbeschikkingstelling tegenover dat een uitzendovereenkomst minder snel wordt beschouwd als voor onbepaalde tijd aangegaan en kan worden beëindigd door de derde. Dit is slechts anders, indien de strenge toetsing wordt doorstaan dat een beroep hierop “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is”.

Het in de praktijk gangbare onderscheid tussen payroll-ondernemingen en uitzendondernemingen lijkt hiermee verleden tijd. Een volgende stap “van flex naar minder flex” lijkt gezet. Dit maakt het essentieel voor in het bijzonder payrollondernemingen nu feitelijk bedrijfsactiviteiten te analyseren zodat bekend is wat moe(s)t en wat kan.