Toezicht DNB op naleving Sanctiewet door schadeverzekeraars

  • Share

Onlangs heeft DNB antwoorden geformuleerd op dringende vragen van schadeverzekeraars over de naleving van de Sanctiewet: http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-235745.pdf.

Meer in het bijzonder gaat het hierbij om zaken als (de voorwaarden voor) uitbesteding van screening tegen de sanctielijsten, de voorwaarden voor het mogen hanteren van drempelbedragen en identificatie en screening van klanten, ontvangers van schadebedragen, UBO’s en medeverzekerden.

Daarnaast geeft DNB leidraden voor aanbieders van transportverzekeringen voor gevallen waarin niet vast staat wie verzekerde en begunstigde zullen zijn en welke goederen vervoerd gaan worden respectievelijk waarbij alleen het vervoermiddel en niet de lading zelf wordt verzekerd.

Hoe kunnen wij u helpen?

In samenwerking met de collega’s van EY (Fraud Investigation & Dispute Services) bespreken wij graag met u in hoeverre de interpretaties van DNB aanleiding geven tot aanpassing van beheersingsmaatregelen, acceptatiebeleid en overeenkomsten met klanten, intermediairs en co-assuradeurs.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Michelle Fisser en Margreet Wenting (EY FIDS) alsook met Olga Elsenga en Michiel van Eersel (HVG Law).