Wet toezicht trustkantoren 2018

  • Share

De Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) zal binnenkort in werking treden. Het is van belang voor ieder trustkantoor om tijdig met de voorbereidingen hiervoor te starten. Het wetsvoorstel zal naar verwachting een grote impact hebben op de gehele bedrijfsvoering en bedrijfsuitoefening en de individuele cliëntacceptiedossiers.

Belangrijke aandachtspunten uit de nieuwe wet zijn:

  • Op grond van de Wtt 2018 moeten trustkantoren het cliëntenonderzoek anders insteken.
  • Ook voorziet de Wtt 2018 in aanvullende bevoegdheden voor DNB.

Wilt u weten wat de Wtt 2018 voor u kan betekenen? HVG Law adviseert u hier graag over.

Neem contact op met onze specialisten op het gebied van de trustsector en zij vertellen u er graag meer over.

Meer informatie leest u op de site van DNB.