Wet verbeterde premieregeling en PPI’s

  • Share

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling (WVP) in werking getreden. Deze wet brengt voor pensioenuitvoerders van DC-regelingen, waaronder premiepensioeninstellingen (PPI’s), nieuwe verplichtingen ten aanzien van het beleggingsbeleid en de bedrijfsvoering met zich mee, ook indien zij geen variabele uitkering aanbieden.

De nieuwe verplichtingen als gevolg van de WVP treden deels pas in werking per 1 januari 2018. De invoering van de WVP is voor DNB reden om een uitvraag te doen onder alle PPI’s naar de activiteiten zij die in dit kader hebben verricht.

Voldoet u als Pensioenuitvoerder aan de nieuwe regelgeving of wilt u zich alvast voorbereiden op de wijzigingen per 1 januari 2018? Lees hier hoe wij u kunnen helpen.