Het Europese recht

  • Share

Het Europese Werkingsverdrag stelt grenzen aan de bevoegdheid van de overheid, inclusief de toezichthouders, om marktregulerend of marktverstorend op te treden. Regelgeving en besluiten waartegen op grond van het nationale recht niet veel meer te ondernemen valt, kunnen vaak met een beroep op het Europese recht alsnog effectief worden bestreden.

Het Europese recht maakt daarom een integraal onderdeel uit van onze praktijk. Het gaat daarbij in het bijzonder om:

  • de regels inzake het vrije verkeer van goederen, diensten, vestigingen, personen en kapitaal;
  • de Europese aanbestedings- en staatssteunregels die niet meer weg te denken zijn uit de Nederlandse rechtspraktijk.