Anticiperen op sectorspecifieke regelgeving

  • Share

In sommige sectoren is er nog onvoldoende sprake van effectieve concurrentie om de markt in alle vrijheid haar werk te laten doen. Dit speelt bijvoorbeeld in de energie, telecommunicatie en gezondheidszorg. Sectoren waar grote publieke belangen in het geding zijn, die de overheid er toe brengen om het marktgedrag van partijen te reguleren. Deze regulering kan beknellend werken en belemmeringen opwerpen voor de introductie van nieuwe of betere dienstverlening, maar is helaas niet te vermijden.

De belangen van de gereguleerde ondernemingen en de overheid of toezichthouders lopen veelal niet parallel. Om deze tegenstellingen te overbruggen vinden veel consultaties en overleg plaats. Desondanks kunnen juridische procedures vaak niet vermeden worden.

Wij staan onze cliënten in alle fasen bij: van de eerste inspraakmogelijkheid tot een eventuele procedure. Het is onze uitdaging om de regelgeving in uw voordeel te gebruiken in plaats van deze als een belemmering te zien.

Wij adviseren cliënten in de volgende sectoren: