HVG Law - Employment Law

Wat zoekt ú in een arbeidsrechtadvocaat?

  • Share

Bij HVG Law gaan we altijd voor de 'extra mijl'. Dit betekent dat wij niet ophouden bij wat we strikt genomen zouden moeten doen. Uw belangen vormen altijd het uitgangspunt van onze adviezen, zowel bij reguliere arbeidsrechtvraagstukken als in bijzondere situaties.

Slagvaardigheid is ons typerende handelsmerk
Zo zullen wij in geval van ontslag de risico's van precedentwerking nooit uit het oog verliezen en bezien wij arbeidsovereenkomsten altijd in het licht van mogelijke flexibilisering. In een situatie waarin de (statutair) directeur moet worden ontslagen kunt u rekenen op onze discretie en op kritisch meedenken. Dreigt er collectief ontslag of moet er onderhandeld worden met vakbonden en ondernemingsraden? Dan is slagvaardigheid ons typerende handelsmerk.

 

Gerelateerde content

HVG Law - Pay & Benefits: Is uw beloningsproces op orde?

Pay & Benefits: Is uw beloningsproces op orde?
Bij veel ondernemingen staan de processen rondom beloning laag op de agenda. Ten onrechte, want in de afgelopen jaren is er veel complexe wetgeving bijgekomen.


HVG Law - Update Wet DBA, hoe contracteert u met een ZZP’er

Update Wet DBA, hoe contracteert u met een ZZP’er
Werkgeversorganisaties VNO NCW, MKB Nederland en ZZP organisatie PZO ZZP hebben het vertrouwen in de wet DBA opgezegd. De wet moet de ijskast in.


HVG Law - Nieuwsbrief Arbeidsrecht - december 2016

Nieuwsbrief Arbeidsrecht - december 2016
Met het wetsvoorstel 'Wet normalisering rechtspositie ambtenaren' ('Wrna') wordt beoogd de arbeidsverhoudingen bij de overheid te harmoniseren met de arbeidsverhoudingen in het private bedrijfsleven.


HVG Law - Law Alert: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wnra weer een stap dichterbij?
Vier ambtenarencentrales kunnen zich niet verenigen met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), en dienden een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden.


HVG - Law Alert: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Law Alert: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Het wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is door de Eerste Kamer aangenomen. Dit is het startsein voor een enorme operatie.


HVG Law - Nieuwsbrief Arbeidsrecht - juli/augustus 2016

Nieuwsbrief Arbeidsrecht - juli/augustus 2016
Nadat meerdere werknemers in de problemen kwamen doordat zij over een misstand op de werkvloer naar buiten traden, is de Wet Huis voor klokkenluiders ingevoerd.


HVG Law - Nieuwsbrief Arbeidsrecht - juni 2016

Nieuwsbrief Arbeidsrecht - juni 2016
Geen recht op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen tijdens non-actiefstelling. Wel recht op uitbetaling van genoten vakantiedagen tijdens verplichte bedrijfssluiting.


HVG Law - Nieuwsbrief Arbeidsrecht - maart 2016

Nieuwsbrief Arbeidsrecht - maart 2016
Scheldende, agressief en te hard rijdende buschauffeur heeft geen recht op een transitievergoeding, omdat de werknemer ernstig verwijtbaar zou hebben gehandeld.