HVG Law - Intellectueel Eigendom & ICT

Intellectueel Eigendom & ICT

Hoe beschermt u een idee?

  • Share

De snelste en meest ingrijpende ontwikkelingen in de huidige maatschappij zijn nauw verbonden met de voortgang van de informatietechnologie en het gebruik ervan. Informatieproducten en de rechten hierop, zijn in korte tijd niet meer weg te denken uit de strategische bedrijfsmiddelen van organisaties in alle sectoren. Of het nu gaat om computerprogrammatuur, databanken, persoonsgegevens, muziek of verslagen van voetbalwedstrijden; alles wordt razendsnel met behulp van de moderne technologie verspreid tot in alle uithoeken van de wereld.

Terwijl de mondialisering toeneemt, groeit de vraag om herkenbaarheid 
Tegelijkertijd neemt ook het aantal merkinbreuken toe. Na een moeizame start, ontwikkelt de regelgeving voor informatie- en communicatietechnologie zich nu in een rap tempo op nationaal, Europees en mondiaal niveau. De regelgeving voor intellectuele vermogensrechten wordt ook steeds beter aangepast aan de huidige technologische mogelijkheden.

Specialistenwerk
Het maken van afspraken met leveranciers en afnemers van informatieproducten, het vinden van de optimale bescherming voor uw rechten, het oplossen van (dreigende) geschillen en het procederen daarover is specialistenwerk. Deze specialisten vindt u bij HVG Intellectueel Eigendom & ICT. Onze adviseurs zijn juridisch deskundig, hebben affiniteit met technologie en kennis van de media- en entertainmentbranche en zijn thuis in de ICT markt.

 

Gerelateerde content

HVG - Update IE, IT & Privacy Wijziging Innovatiebox in 2017
De OESO heeft een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat Nederland de innovatiebox te ruim toepast en dit moet aanpassen. Wat betekent dat voor u?

HVG Law - Optimale bescherming en beheer van uw intellectuele eigendom Optimale bescherming en beheer van uw intellectuele eigendom
U heeft software ontwikkeld, een nieuw design ontworpen of een originele naam bedacht voor een nieuw product en u wilt dit in de markt zetten. Weet u wat u moet doen om de software, het design en de naam optimaal te beschermen?