Informatie & Communicatie Technologie

  • Share

De ontwikkelingen in de informatie- en communicatie technologie (ICT) branche zijn voortdurend in beweging. E-commerce en elektronische communicatie staan in het middelpunt van de belangstelling. Tussen gebruikers en softwareleveranciers moeten afspraken worden gemaakt die zich vertalen naar licenties, verkoop- en ontwikkelovereenkomsten. Waarvoor mag de soft- en hardware worden gebruikt en welke handelingen zijn verboden? Daarnaast speelt ook de discussie rond privacy en de kwestie van de domeinnamen een rol en zijn wet- en regelgeving volop in ontwikkeling.

De juridische aspecten van uw ICT-beleid zijn aan de orde van de dag 
Onze advocaten en notarissen werken vanuit multidisciplinair samengestelde praktijkgroepen waarin specifieke ICT-kennis en ervaring is gebundeld. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op de ICT en risicomanagement specialisten van EY Tax.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;
  • het opstellen van automatiseringscontracten (voor zowel leverancier als afnemer) zoals: licentiecontracten, outsourcingscontracten en hosting-en ASP-agreements;
  • advisering met betrekking tot risico management en due diligence;
  • advisering rond (Europese) ICT-aanbestedingen.