HVG Law - Mergers & Acquisitions

Dealmakers pur sang

  • Share

Het financieel-economische klimaat is van invloed op de markt van bedrijfsovernames. Kopers zijn steeds minder bereid de hoofdprijs te betalen, banken houden vaker de hand op de knip. Dit leidt vaker tot minderheidsbelangen, uitgestelde betalingen en verkopersleningen. Het gevolg: kopers en verkopers blijven ook na het sluiten van de deal nog een tijd aan elkaar verbonden. Deze realiteit vraagt om creativiteit en vasthoudendheid. Van koper en verkoper, maar zeker ook van de advocaat.

Ervaren transactieadvocaten
Het M&A team bestaat uit ervaren transactieadvocaten. Wij werken vanuit een ondernemersgerichte mentaliteit aan win-win situaties en zijn in staat snel te schakelen en creatief met onze cliënt mee te denken. Wij begrijpen de financiële parameters van een deal, hebben verstand van fiscale structureringen en hebben affiniteit met de ratio’s die een bank stelt aan financieringen. Deze combinatie is niet vanzelfsprekend en dat maakt ons onderscheidend.

Onze focus is industry driven
Wij vinden het belangrijk inzicht te hebben in de zakelijke ambities van onze cliënten. Onze advocaten en notarissen zijn betrokken bij hun cliënten, leveren hoge kwaliteit en reageren snel als de situatie daar om vraagt. Doel is de best mogelijke deal te sluiten. Dit gebeurt zorgvuldig en efficiënt. Wij staan als partner naast onze cliënten en hechten veel waarde aan een open en directe communicatie.

 

Gerelateerde content

HVG Corporate | M&A Update - februari 2017

HVG Corporate | M&A Update - Februari 2017
Op 15 november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel inzake de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie bij de Tweede Kamer ingediend. Collectieve actie is al op enkele plaatsen in het Nederlandse recht geregeld.


HVG Corporate | M&A Update - November 2016

HVG Corporate | M&A Update - november 2016
Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties met meer dan personen 50 werknemers, een interne klokkenluidersregeling te hebben. Deze regeling moet werknemers waarborgen bieden voor het ‘veilig’ doen van een interne melding bij werkgever over een (vermeende) misstand.