M&A Tips & Tricks

  • Share

Een M&A transactie is geen sinecure. Een dergelijk proces vraagt om een lange adem, zorgvuldigheid en (juridische) expertise. De stap daartoe dient weloverwogen, doordacht en op basis van een goede voorbereiding te gebeuren.

Hierna bieden wij u acht praktische M&A tips and tricks aan die u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes en betere deals.

M&A Tips & Tricks


1. Escrow of Verzekering?
Voor aanspraken onder garanties of vrijwaringen bij een inbreuk of een te materialiseren risico, zal een koper doorgaans zekerheid verlangen.


2. Deal protection
Het minimaliseren van inmenging van derden en andere factoren die de transactie kunnen frustreren, is van groot belang om de transactie te laten slagen.


3. Vendor Due Diligence
De onderzoeksplicht van een koper en de mededelingsplicht van een verkoper blijft een belangrijk speelveld in een overnametraject.


4. Confidentiality
Bij onderhandelingen over een fusie of overname is het belangrijk dat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden en geheim blijft.


5. Earn-out overeenkomst
Bij een earn-out overeenkomst wordt de koopsom geheel of gedeeltelijk betaald uit de toekomstige resultaten van de over te nemen onderneming. Een earn-out kan ook worden gebruikt om het verschil in vraagprijs te overbruggen.


6. Break fees
Partijen kunnen afspreken dat een bedrag wordt betaald aan de wederpartij door degene die zich terugtrekt uit een overnameproces voordat deze is afgerond.


7. Emoties in de onderhandelingsfase
Van tevoren bepalen wat de strategie is en wat de onderhandelingsgrenzen zijn, helpt om belangrijke beslissingen niet al te zeer door emoties te laten regeren.


8. Disclosure Letter
In een overnameproces stuurt de verkoper veelal op een afgesproken moment een disclosure letter. Hierin worden openbaarmakingen gedaan die de verstrekte garanties en vrijwaringen kwalificeren.