Vastgoedtransacties met zekerheid

  • Share

U wilt zekerheid over het eigendom, de rechten en de verplichtingen die samenhangen met het overdragen van uw vastgoed. Ook wilt u meer weten over constructies inzake erfpacht, splitsing en gebruiksrechten voor vastgoed. U krijgt te maken met het opstellen van contracten en u bent op zoek naar een juridische structuur die alle betrokken partijen zekerheid biedt en tegelijkertijd de mogelijkheden van het beoogde samenwerkingsverband maximaliseert.

Ons team van ervaren juristen helpt u bij het succesvol afronden van vastgoedtransacties met zekerheid over het eigendom en de bijbehorende (zakelijke) rechten. We maken de juiste afspraken om in een samenwerkingsverband tot succesvolle projectontwikkeling te komen en zetten de waarde van uw vastgoed om in liquiditeit. Ook kunt u terecht bij ons voor het opstellen en beoordelen van zekerheidsstellingen voor uw vastgoedfinanciering. Maar ook helpen wij u bij het vrijmaken van liquide middelen door sale- en leasebackconstructies.