Een compleet pensioenadvies

  • Share

Gelijke behandeling, indexatie, medezeggenschap en slapers en gepensioneerden, ouderenbeleid, voortdurend veranderende fiscale wetgeving en toenemende wetgeving op het gebied van toezicht. Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderwerpen waar u als werkgever of beheerder van een pensioenfonds rekening moet houden bij de uitvoering van uw pensioenbeleid.

De praktijkgroep Pensioenrecht is gespecialiseerd in het oplossen van juridische pensioenvraagstukken die zich kunnen voordoen bij het bepalen van uw pensioenbeleid. Wij richten ons daarbij met name op:

Wanneer dit past binnen onze bestaande cliëntenportefeuille bieden wij ook ondersteuning aan andere partijen zoals: ondernemingsraden, deelnemersraden, vereniging van gepensioneerden en werknemersorganisaties.

Het Algemeen Pensioenfonds (APF)
Naar verwachting zal Nederland per 1 januari 2016 een nieuwe pensioenuitvoerder kennen: Het Algemeen Pensioenfonds, ook wel APF genoemd. Wij kunnen u ondersteunen bij het vergunningtraject voor het APF en bespreken de mogelijkheden hiertoe graag met u. Lees hier meer over het Het Algemeen Pensioenfonds (APF).

Financiële en fiscale gevolgen van de pensioenproblematiek.
Bij het invullen van uw pensioenbeleid spelen vaak ook fiscale en financiële overwegingen een belangrijke rol. Wij kunnen deze overwegingen herkennen maar laten de advisering hierover graag over aan specialisten. In voorkomende gevallen werken wij nauw samen met de actuarissen en fiscalisten van EY Tax..

 

Gerelateerde content

HVG Law - Pensioencijfers 2017

AFM Agenda 2018
De AFM heeft voor 2018 tien risico’s gesignaleerd die in de financiële sector centraal staan. De risico’s komen voort uit drie belangrijke trends die door de AFM zijn opgesteld.


HVG Law - Can we reach better outcomes by reimagining pension investment and governance?

Can we reach better outcomes by reimagining pension investment and governance?
Pension and retirement providers face tremendous challenges in delivering sustainable and attractive investment outcomes. But the rules have changed and all stakeholders must adapt.


HVG Law - Investing in a sustainable tomorrow - ESG integration in European pensions

Investing in a sustainable tomorrow - ESG integration in European pensions
Pension funds are ideally placed to benefit from ESG investing. But many funds have been slower to adopt than ESG investing than other institutional investors.


HVG Law - Vernieuwing pensioenstelsel volgens Rutte III

Vernieuwing pensioenstelsel volgens Rutte III
In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' zijn in grove lijnen de wensen van het kabinet Rutte III voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel te lezen.


HVG Law - Gewijzigde bedrijfsmodellen

Gewijzigde bedrijfsmodellen
Nicolette Opdam en Harmen Pullen geven in Pensioen Bestuur & Managementeen toelichting op ontwikkelingen en consolidaties in pensioenland.


HVG Law - Eigenwijs over pensioenen

Eigenwijs over pensioenen
Interview met Nicolette Opdam, pensioenadvocaat en partner bij HVG Law, in het Advocatenblad van mei 2017. Ze deelt graag haar mening over haar vak, of de opdrachtgever het ermee eens is of niet.


HVG Law - Van visitatiecommissie naar raad van toezicht

Van visitatiecommissie naar raad van toezicht
Per 1 juli 2017 moeter grote(re) ondernemings­pensioenfondsen intern toezicht door middel van een raad van toezicht invullen. Om de omvorming van de visitatie­commissie naar een raad van toezicht tijdig afgerond te hebben, is het van belang om nu actie te ondernemen!


HVG Law - Groei naar volwassenheid van compliance en integriteit bij pensioenfondsen

Bent u goed voorbereid op de geschiktheidstoets?
Als onderdeel van hun wettelijke taak, toetsen de toezichthouders of bestuurders en interne toezichthouders geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Het goed doorlopen van de geschiktheidstoets is een vereiste om als bestuurder of commissaris aan de slag te gaan.