Pension Law

Groei naar volwassenheid van compliance en integriteit bij pensioenfondsen

  • Share

De pensioensector heeft al jaren te maken met verschillende uitdagingen, waaronder de veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Pensioenfondsbestuurders worden geconfronteerd met een steeds complexer bestuurlijk speelveld dat voortkomt uit de toenemende eisen aan pensioenfondsbestuurders en overige (mede)beleidsbepalers.

Omdat pensioenfondsbestuurders de belangen van veel interne en externe stakeholders behartigen, is een goede strategie nodig. Je kunt de pensioenfondsbestuurder en zijn toenemende eisen vergelijken met een tennisser en een tennisbal die snel op hem afkomt. Zonder plan kan hij niks meer doen, behalve de bal ontwijken of incasseren. Maar het was beter geweest als hij zich had voorbereid om terug te slaan.

In het blad Pensioen Topics gaan: Nicolette Opdam (Partner Pensioenrecht en Financieel recht HVG Law), Harmen Pullen (Pensioenjurist HVG Law) en Vincent Jorna (Adviseur Risk Management EY), in op het thema ‘compliance en integriteit bij pensioenfondsen’.

Over Pensioen Topics

Pensioen Topics is een uitgave van PBM.

In Pensioen Topics geven vooraanstaande auteurs uit de pensioenwereld hun visie, niet alleen op het pensioencontract maar ook op de beleggingen, het bestuur en de governance. Het boek onder redactie van Jean Frijns, Carel Petersen en Benne van Popta biedt daarmee een breed overzicht van onderwerpen die u als fondsbestuurder inspiratie bieden om uw opdracht met zorg uit te blijven voeren. Het boek is rijk aan scherpe analyses en prikkelende stellingen en praktische overwegingen.