Compliance Continu

Niet volgen, maar leiden!

  • Share

Compliance betekent letterlijk onderwerpen, inschikken of volgen. In de praktijk houdt compliance in het naleven (volgen) van wet- en regelgeving en het werken volgens normen en regels die de instelling zelf heeft vastgesteld. Uitgangspunt voor compliance is daarmee menselijk gedrag.

Juist omdat menselijk gedrag uitgangspunt is voor compliance, is het belangrijk dat het compliance-beleid passend is binnen uw organisatie en aansluit op de missie, visie en strategie van uw instelling. Alleen op die manier wordt het beleid in de uitvoering ‘a state of mind’ en wordt naleving een gewoonte in plaats van iets dat gevolgd ‘moet’ worden.

Compliance continu
Wij kunnen u helpen met de implementatie van een compliance-cultuur die past bij uw organisatie. Daarvoor hebben wij Compliance Continu ontwikkeld.

Compliance Continu biedt u binnen een vijftal thema’s een scala aan tools die u helpen om van compliance een continuproces te maken dat op een goede en passende manier is ingebed in de eigen organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de cultuur binnen uw instelling. Het bestuur kan dan met recht zeggen dat het ‘in control’ is.

De thema’s binnen Compliance Continu zijn als volgt:

  1. Beleid & Governance
  2. Risicobeheersing
  3. Cultuur
  4. Toezicht
  5. Compliance (Officer)

Wat kan HVG Law voor u betekenen?

In de navolgende brochures hebben wij, per sector, een overzicht gemaakt van onze verschillende compliance-diensten en een aantal tools die wij u kunnen aanbieden.