DNB nieuwsbrief pensioenen editie februari 2018

  • Share

DNB heeft de nieuwsbrief pensioenen, editie februari 2018, gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat een aantal onderwerpen die relevant zijn voor pensioenfondsen. Wij noemen specifiek de volgende onderwerpen die in de nieuwsbrief worden toegelicht:

  • Resultaten onderzoeken informatiebeveiliging (inclusief cyberrisico’s). De informatiebeveiliging bij pensioenfondsen is verbeterd, maar nog niet op het vereiste niveau;
  • IORP2: uiterlijk op 19 januari 2019 dient deze richtlijn in de Nederlands wetgeving te zijn geïmplementeerd. Een wetsvoorstel wordt binnenkort in de Tweede Kamer aangeboden. DNB signaleert een aantal belangrijke onderwerpen waar pensioenfondsen mee aan de slag moeten;
  • Onvoldoende beheersing uitbestedingsrisico’s. Pensioenfondsen zouden beter grip moeten hebben op (onder)uitbestedingen. Zeker nu met uitbestedingen naar de cloud de uitbestedingsketen langer en complexer wordt. In april 2018 koppelt DNB de resultaten terug in een sectorbrief.

De nieuwsbrief kunt lezen via de site van DNB: https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-pensioenen/NieuwsbriefPensioenenfebruari2018/dnb373180.jsp