Huur en verhuur

  • Share

Bij het onderhandelen over en opstellen van een huurovereenkomst is belangrijk rekening te houden met de belangen van partijen en de bepalingen van semi-dwingend huurrecht en de geldende jurisprudentie. Indien partijen een huurovereenkomst sluiten, gaan zij immers een langdurige relatie met elkaar aan en de inhoud van de huurovereenkomst is van grote invloed op de waarde van het betreffende vastgoed en de omvang van de verplichtingen van partijen.

De sectie Vastgoed en Overheid van HVG Law beschikt over advocaten die zijn gespecialiseerd in huurrecht voor bedrijven, winkels en woningen. Zij houden zich (onder meer) bezig met:

  • het onderhandelen over en opstellen van huurovereenkomsten;
  • het voeren van gerechtelijke procedures (onder meer over gebreken, huurincasso, ontbindings-, opzeggings- en ontruimingsprocedures);
  • huurdersonderzoek in het kader van een voorgenomen verkoop of aankoop;
  • huur- en faillissementsrecht;
  • huurprijswijzigingsprocedures; en
  • huur- en franchiseovereenkomsten.

De betreffende advocaten zijn uitstekend toegerust om u te adviseren over of bij te staan bij huurrechtelijke kwesties.