Publiek-private samenwerking

  • Share

Inzicht in de bouwpraktijk en juridische know how

Publiek-private samenwerkingen zijn sterk in opkomst. Dat kan variëren van samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen tot volledige DBFM-contracten met de daarbij behorende financieringsovereenkomsten. Dergelijke samenwerkingen leiden tot efficiënte en kostenbesparende realisatie van projecten. De juridische advisering hierover vereist een hoge mate van samenwerking tussen diverse disciplines (juridisch, technisch, financieel en fiscaal). Door onze samenwerking met EY Tax zijn wij gewend dergelijke projecten multidisciplinair en projectmatig aan te pakken.