Uw adviseur in de financiële sector

  • Share

De financiële sector is sterk gereguleerd en de regelgeving is, nationaal en internationaal, continu aan verandering onderhevig. Daarnaast is het (inter)nationale toezicht op financiële ondernemingen aanzienlijk verscherpt.

Financiële ondernemingen krijgen dagelijks te maken met onderwerpen als risicomanagement, het afleggen van verantwoording aan stakeholders en het bieden van transparantie, bijvoorbeeld ten aanzien van beloningsbeleid en de betaling van retourprovisies.

Fiscale en financiële expertise altijd binnen handbereik
Onze advocaten zijn goed ingevoerd in het nationale financiële recht in zijn internationale context. Omdat het juridische aspect nooit op zichzelf staat, werken wij nauw samen met de financiële specialisten van EY Tax binnen de sectorgroepen Wealth & Asset Management en Banking & Capital Markets.

De samenwerking met de financiële specialisten van EY Tax maakt dat onze juridische dienstverlening past binnen een geïntegreerde aanpak waarbij wij rekening houden met alle relevante fiscale en financiële aspecten. Binnen een sector waar risicomanagement, IT, actuariële berekeningen en belastingvraagstukken dagelijkse kost zijn, is dat van essentieel belang. Op deze manier heeft u alle relevante competenties via één partij bij de hand.

Wij adviseren ondernemingen over alle relevante aspecten van het financiële recht
Tot onze cliëntenkring behoren onder andere beleggingsondernemingen, beheerders van (collectieve) beleggingsinstellingen, banken, verzekeraars, betaaldienstverleners, accountants, trustkantoren en pensioenfondsen. Wij ondersteunen cliënten bij hun inspanningen om te voldoen aan regelgeving en tegemoet te komen aan maatschappelijke verwachtingen.

 

Gerelateerde content

Nieuwe invulling van corporate governancebeginselen met betrekking tot de leden van het ‘leidinggevend orgaan’ onder het MiFID II-regime - Conceptrichtsnoeren van ESMA en EBA Nieuwe invulling van corporate governancebeginselen met betrekking tot de leden van het ‘leidinggevend orgaan’ onder het MiFID II-regime - Conceptrichtsnoeren van ESMA en EBA
Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift voor Compliance - december 2016

HVG Law - Uitdagingen in 2016 voor de compliance officer in de financiële sector Uitdagingen in 2016 voor de compliance officer in de financiële sector
De rol van de compliance officer is door de jaren heen aan het veranderen. Waar moet de compliance officer in 2016 rekening mee houden en waar ligt de focus?

HVG Law - Contouren Nederlands UBO register: een update Contouren Nederlands UBO register: een update
De Minister van Financiën heeft meer duidelijkheid verschaft over het Nederlandse UBO-register. Er blijven echter veel vragen die alleen het formele wetsvoorstel zal kunnen beantwoorden.

HVG Law - Europees UBO register en Centraal Aandeelhoudersregister Europees UBO register en Centraal Aandeelhoudersregister
Het UBO register maakt deel uit van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn en heeft als doel het bestrijden van terrorisme en het tegengaan van witwaspraktijken.

HVG Law - Law Alert Financial Services juli 2015 Law Alert Financial Services juli 2015
De afgelopen jaren is dikwijls geprocedeerd over de vraag of een krediet al dan niet rechtsgeldig is opgezegd door de bank.

HVG Law - Gevolgen Libor en Euribor voor leningen en renteswaps Gevolgen Libor en Euribor voor leningen en renteswaps
Sinds de Europese Centrale Bank de rente heeft verlaagd tot historisch lage niveaus, is het voor banken steeds goedkoper geworden om aan geld te komen.

HVG Law - Nieuwe beloningsregels in de financiële sector Nieuwe beloningsregels in de financiële sector
De nieuwe Europese beloningsregels zullen een grote impact hebben in Nederland. Lees meer over de achtergrond, reikwijdte en vereisten van deze beloningsregels.

HVG Law - Hypothecair krediet: de klant centraal of soms toch niet? Hypothecair krediet: de klant centraal of soms toch niet?
Publiekrechtelijke regels hebben een grote invloed gekregen op de civielrechtelijke verhouding tussen banken en consumenten die de aankoop van een eigen woning willen financieren.

HVG Law - De procespraktijk van Pensioenrecht & Financieel recht De procespraktijk van Pensioenrecht & Financieel recht
De advocaten van Pensioen- & Financieel recht combineren specialistische kennis met expertise op het gebied van procesvoering en geschillenbeslechting. In de flyer "De procespraktijk van Pensioenrecht & Financieel" recht geven wij een overzicht van onze procespraktijk.