AFM stelt normen kennis en bekwaamheid uit ESMA-richtsnoeren vast

  • Share

De AFM heeft de minimumnormen volgend uit de ESMA-richtsnoeren vastgesteld voor de beoordeling van de vakbekwaamheidsnorm uit MiFID II. Deze richtsnoeren bevatten onder meer criteria voor de kennis en vakbekwaamheid van personeel binnen de beleggingsonderneming dat klanten informeert en adviseert.

Wij kunnen uw beleggingsonderneming adviseren over de borging van deze kennis- en vakbekwaamheidsnorm en uw personeel opleiden om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Hierdoor kunnen wij het voor uw onderneming vergemakkelijken om aan de richtsnoeren te voldoen.

Lees hier meer informatie over de ESMA-richtsnoeren.