DNB-onderzoek naar integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen

  • Share

DNB zal in juni 2018 een vragenlijst naar alle betaalinstellingen en money transfer-organisaties versturen over integriteitsrisico’s. Dit is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2016 en 2017 en stelt DNB in staat risicogebaseerd toezicht te houden.

Het is van belang om als betaalinstelling goed zicht te hebben op (inherente) integriteitsrisico’s en het beleid hierop af te stemmen.

Wij helpen u graag bij het vormgeven van het integriteitsbeleid en de inbedding hiervan binnen uw betaalinstelling.

Meer informatie over het onderzoek vindt u in de Nieuwsbrief Betaalinstellingen van DNB.