Het Besluit toezicht trustkantoren 2018 ligt ter consultatie

  • Share

Het besluit werkt enkele zaken uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 uit. Het gaat onder meer om regels over de toetsing van bestuurders van trustkantoren, de integere bedrijfsvoering en de compliance- en auditfunctie. Verder worden de boetecategorieën voor overtreding van de verschillende bepalingen uit de wet geregeld. Meer informatie leest u in het consultatiedocument.

Ondertussen is de behandeling van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in volle gang. Er is onder andere gepleit voor een levenslang beroepsverbod voor bestuurders van trustkantoren die een ernstige fout begaan. Hier vindt u het verslag (ongecorrigeerd) van de behandeling die gisteren heeft plaatsgevonden.

Ondertussen is HVG Law volop bezig met het voorbereiden van trustkantoren op de komst van de Wet toezicht trustkantoren 2018. Deze wet zal naar verwachting op 1 januari 2019 in werking treden. Wat betekent de Wet toezicht trustkantoren 2018 voor uw bedrijfsvoering? Wij vertellen u dit graag!