Wetsvoorstel inzake de Wet toezicht trustkantoren 2018 ingediend bij de Tweede Kamer

  • Share

Op donderdag 15 maart 2018 heeft de minister van Financiën het wetsvoorstel inzake de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18), inclusief memorie van toelichting, advies van de Raad van State en het nader rapport, ingediend bij de Tweede Kamer.

De Wtt 2018 is ingediend bij de Tweede Kamer en zal naar alle waarschijnlijkheid in werking treden per 1 januari 2019. De Wtt 2018 brengt een aantal belangrijke wijzigen met zich mee. Zo komen er verdergaande vereisten voor de integere en beheerste bedrijfsvoering wat o.a. inhoudt dat het uitbesteden van de interne compliancefunctie niet langer toegestaan is.

Het wetsvoorstel introduceert daarbij “resultaatverplichtingen”, bijvoorbeeld om de formele zeggenschapsstructuur van cliënten vast te stellen, en “inspanningsverplichtingen”, bijvoorbeeld voor het bepalen van de vermogenspositie van de UBO. Dit vergt een nieuwe manier van cliëntacceptatie.

Weet u al welke impact de Wtt 2018 zal hebben op uw bedrijfsvoering en cliëntacceptatie? Wacht niet langer  en neem contact op met één van onze experts om dit helder in kaart te brengen.

Meer informatie over de Wtt 2018, leest u in de Nieuwsbrief Trustkantoren van DNB.